Etikai Kódexünk

ETIKAI IRÁNYELVEINK

Hatékonyan vállalkozni és mindezt nyilvánosságra hozni csak tiszta, minden munkatársunk által megértett és elfogadott értékrend szerint érdemes, ezért alapelveket fogalmaztunk meg. (A munkatársunkról máshol beszélek külön-külön is. Itt egy munkatársról szólok, hiszen Ön csak egyet ismer meg, és ha lehet, mindig ugyanazt a duguláselhárítót küldöm Önhöz. Nálunk csupán a betanításkor van két munkatárs egyszerre az ügyfélnél.)

A duguláselhárítás nem csupán jövedelemszerző nehéz fizikai és szellemi vagyonmentés, nálunk őszinte érdeklődéssel, a probléma kivizsgálásával, a hibafeltárás eredményének az egyszerű bemutatásával, a megrendelőt érdeklő egyedi megelőzési módszer átadásával általában hosszútávú, életre szóló barátság alakul ki az elégedett ügyfél és a tisztességes duguláselhárító között.

Célunk a duguláselhárítói szakmát a megérdemelt szintre felemelni úgy, hogy az etikai tisztaságunk megmaradjon. Az üzleti etikában a becsület nélkülözhetetlen. Mi etikus vagyonmentő duguláselhárítást nyújtunk, amely hasznos és takarékos az egyénnek, a társadalomnak és elősegíti a természeti környezet épségének a fenntartását.

A hozzánk forduló érdeklődő bizalmával, a kiszolgáltatott helyzetével nem élünk vissza.

Figyelünk az igényeire, a körülményeire, ezért az ő életét megkönnyítendően hosszútávú megoldást kínálunk. Ugyanis a duguláselhárítás egy vészhelyzet megszüntetése. A visszatérő dugulás miatt pedig átmeneti az eredmény addig, ameddig a rejtett hibaok megtalálása után azt bemutatjuk a megrendelőnek, kiderítjük a megelőzés lehetőségeit, amit mindig elmondunk.

A specialitásunk, hogy nem titkoljuk el a hiba okát, sem a megelőzés módozatait, feltárjuk és betanítjuk az adott dugulás ismétlődésének az elkerülési módozatait. Ugyanis nincs két egyforma dugulás, mindegyik más miatt keletkezik, tehát az okok is és a megelőzés is mind teljesen egyediek.

A tudásunkat a megrendelő javára és a társadalmi bajok megelőzésére is fordítjuk. Csak azt tesszük és javasoljuk a használónak, ami az emberek javára válik, és ezzel mindannyiunkat megóvjuk a káros hatásoktól. Ezeket a tapasztalatokat írjuk meg tapintatosságból az ügyfél neve nélkül.

ALAPELVEINK

Az ügyfél magánéletébe, életmódjába a duguláselhárító belelát. Ha az nekünk tetszik vagy nem tetszik, akkor sem szólunk bele, és soha nem tárjuk nyilvánosságra.

A cégünknél csak feddhetetlen erkölcsű személy dolgozik, hiszen több olyan intézménynek is szolgáltatunk, ahol ez követelmény, ott még titoktartási nyilatkozatot is aláírunk, és van néhány ügyfelünk, ahová átláthatósági nyilatkozat nélkül be sem léphetünk, és minden megrendelőnk biztonsága nekünk fontos.

Titoktartási alapelvünk, hogy az ügyfél dolgairól a birtokunkba jutott bármely információt bizalmasan kezelünk, titokgazdaként a vállalt titoktartási kötelezettségünket minden munkatársunkra és az esetleges alvállalkozóinkra is kiterjesztjük, attól csak az ügyfél előzetes kérése alapján térünk el.

A dugulaselharitas.hu csak olyan dolgot támogat, amely használata az ember, az emberiség előnyére van.

Mint honlap, befolyásolunk a legújabb technológiára azzal, hogy bemutatjuk a legfrissebb dolgok előnyeit és a hátrányait is.

Nem manipulálunk véletlen megrendelést, előre sejthető tévedésbe ejtést vagy tévedésben tartást.

IRÁNYMUTATÁSAINK

Az üzleti tevékenységünk során vizsgáljuk, hogy miképpen szolgálhatnánk a legjobban a közjót és az emberi méltóságot.

A rendelkezésünkre álló erőforrásokat – személyzet és anyagi-szellemi javak – nem pazarlóan, mégis nagylelkűen használjuk föl.

A működésünk környezeti költségeit az egyéni szokásaink megváltoztatásával mérsékeljük. Például figyelünk az energia előállításának a konkrét költségeire, ezért nem használunk elektromos autót, hanem inkább az államnak olcsóbb üzemeltetésűt.

Célunk a hatékony és értelmes tudást és a kiteljesedés lehetőségét is megadni nemcsak a munkatársunknak, a hozzánk fordulónak is, akiből valaha ügyfél vagy munkatárs válhat.

A vállalkozásban a vetélytársak megjelenése szükségszerű és kívánatos: minden szolgáltatást a megújulás és a verseny teszi az ügyfélnek egyre jobbá. Ezért a konkurens duguláselhárítókról, ha lehet, mindent megtudunk, de csak a jót adjuk tovább, mert minden versenytársnak van egy-egy specialitása, amiben kiemelkedő a teljesítménye. A versenytársakkal szemben is nagylelkűen és korrekten járunk el.

A munkaerő-felvételi eljárásunk része, hogy a leendő munkatárs megjelöli az egyéni karriercéljait. Ha egyéni szakértővé szeretne válni, figyelünk a folyamatos képzésére, fejlődésére és erre a dugulaselharitas.hu felületeit is használhatja.

A hagyományos vállalkozói hierarchia mellett a vezető azonnal elérhető a munkatársnak, a megrendelések pedig szabadon, önállóan oszthatóak be.

Az ötletek célja a munkatempó gyorsítása. Az újítási próbálkozások során keletkező, előre nem látható, jó szándékból származó esetleges károkért és az elmaradt haszonért a vállalkozás profitja terhére jótállunk.

Mi a számláinkat határidőre mindig kifizetjük.

Ha az ügyfelünk pillanatnyi számlafizetési problémát jelez, akkor kérhet részletfizetési lehetőséget.

Ha bármelyik ügyfelünkről kiderül, hogy eljárása, üzleti magatartása súlyosan etikátlan, akár a munkatársával vagy ügyfelével, vagy az alvállalkozójával, úgy vele a partneri kapcsolatot azonnal megszakítjuk

SZAKMAI ALAPELVEINK

Minden megállapodásunk, szerződésünk természetes része, hogy a vagyonmentés során követjük a szakmai irányelveket, a reklám- és versenyjogi előírásokat, a fogyasztóvédelmi szabályozásokat.

Ha ezekkel ellentétes kérést fogalmaz meg egy ügyfél, akkor fölhívjuk a figyelmét, hogy eljárása sérti a jó szándékú és elvárható üzleti magatartást, ilyet nem hajtunk végre. Etikátlan, másnak kellemetlenséget, kárt okozó megállapodás vagy szerződés velünk nem köthető.

A vállalásainkért anyagi és erkölcsi felelősséget vállalunk. A garanciavállalási alapelvünk alapján hibás teljesítés esetén a teljes megbízási összeget visszaszolgáltatjuk és az esetlegesen okozott kárért jótállunk.

A munkatársunk csak akkor készíti el a munkaigazolást, ha meggyőződött arról, hogy a szolgáltatásunk teljes és hatásos az ügyfélnek. A teljesítést az ügyfél az aláírásával igazolja. Csak írásbeli elismerés után kezd csak a számlaíráshoz.

Minden munkatársunk tisztában van a szakmánk legújabb irányaival, mert csak így tudja kitűnő minőségben kiszolgálni az ügyféligényeket, ezért folyamatos továbbképzést adunk, és támogatjuk az önfejlesztést. Valamennyi oktatóanyagunk szabadon és térítésmentesen elérhető a munkatársunknak, mivel a továbbképzés és a fejlődés alapvető emberi vágy és jog.

A munkatársunk jogosult az ő bérére, így az ügyfél által valami miatt ki nem fizetett munkadíjért mi beperelhetjük az ügyfelet, de a munkatársunkat kifizetjük.

Támogatjuk a hazai duguláselhárító szakma újraalakítását és az oktatást, ezért például a BKIK szakmai oktatói munkáját a felületeinkkel díjmentesen támogatjuk. Egyes szakmai, természetvédelmi és környezetvédelmi szervezetek oktatási célú rendezvényein költségmentesen előadunk.

Korrupciómentességi alapelvünk alapján közpénzekkel nem gazdálkodunk, olyan üzleti ajánlatot nem fogadunk el, amelyben visszatérítést kapnánk az ügyfelünk valamilyen tevékenysége kapcsán (így kerüljük ki, hogy az anyagi érdekünk az ügyfeleink érdekeivel szembe kerüljenek például ügynökségi reklámjutalék formájában).

SZEMÉLYI FELELŐSSÉGÜNK

A munkatársunk elbocsátása csak kirívó szabálytalanság miatt fordulhat elő, mivel alapelvünk, hogy a megszűnő munkafeladatok helyett a munkatársunkat új funkcióba illesszük. Lakhely változása vagy más nem kívánt okból történő munkahelyváltás esetén partnereinknek a munkavállalót ajánljuk és az új munkaszerződés megszületésééig adott esetben fizetést adunk.

Támogatjuk a családos munkavállalást, mert a munkatársunk a munkaidejét és a munkavégzés helyét a család igényeihez igazíthatja. A családi érdek szerint végezheti a vagyonvédelmi munkáját, amiért negatív következmény nem éri őt.

KÖZTERHEK ÉS A PROFITUNK

Sikeres vállalkozásként nem csupán magunkért felelünk, mert a közbefizetéseink révén hazánk versenyképességét és az életminőségét is befolyásoljuk. Ezért törekszünk az üzletileg leginkább célszerű, de mindig törvényes működésre. Bírságot és elmarasztalást sosem kaptunk.

Az átlátható működésünk része, hogy bármikor megtekinthető a befizetett közterhek pontos összege.

Az átláthatóság részeként weboldalunkon és közösségi felületeinken is időnként publikáljuk egyes költségeinket. A tulajdonosi profitelvárás nem túlzó, a piacunkon visszafogottnak minősül.

Az összes hasznot, profitot addig forgattuk vissza a vállalkozásba, ameddig az adóhivatal felhívta a tulajdonos figyelmét, hogy a jövedelméből elmehetne nyaralni, vehetne magának és a családjának divatos öltözéket, és ne négyévszakos gumit kérjen a mikulástól és ne csőgörényért imádkozzon a Jézuskához.

KARITATIVITÁSUNK

A szabad kapacitásunk terhére díjmentesen szolgáltatunk, sőt dolgoztatunk másfajta szakemberekkel az önfenntartó Óbudai Judo Club zavartalan működéséért, ahol Ozsvár András olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes cselgáncsozó, edző vezetésével a 3-tól 16 éves korosztályú judo utánpótlásnak természet- és környezetvédelmi vetélkedőt és cselgáncsversenyt rendezünk évente.

A NÁLUNK DOLGOZÓK EGYÉNI ETIKAI KÓDEXE

Az egyéni etikai kódexet nem azért alkalmazza valaki, mert kell, hanem azért, mert megengedheti magának az ilyen luxust.

 1. Nem hagyom cserben a cégemet, a munkatársat, az ügyfelet szükségben, veszélyben vagy bajban.
 2. Nem vonom vissza a hűséget, sem az ígéretemet, amit egyszer megfogadtam.
 3. Nem hagyok el egy olyan csoportot, amelyet támogatok, adok és elfogadok segítséget.
 4. Nem becsülöm le önmagam, nem kisebbítem az erőmet, a képességeimet,
 5. Nem várok el dicséretet, helyeslést vagy együttérzést.
 6. Nem alkuszom meg a saját valóságommal. Ezért mindent megteszek a folyamatos jobbításomért.
 7. Nem hagyom, hogy az érzelmeim túlzottan irányítsanak vagy befolyásoljanak a döntéseimben.
 8. Nem adok és nem fogadok el kommunikációt, hacsak én magam nem vágyok rá.
 9. Önmagam irányítása és a becsületem fontosabb az életemnél.
 10. A saját magammal szembeni sérthetetlenségem, erkölcsi tisztaságom fontosabb a testem épségénél.
 11. Nem bánkódom a tegnapon. Az életem ma élem, és a holnapom tőlem függ.
 12. Nem félek bántani valakit igaz célból.
 13. Nem vágyok arra, hogy szeressenek vagy csodáljanak.
 14. A saját magam tanácsadója vagyok, magam alkotok véleményt, és én hozom meg a döntéseimet.
 15. Hű maradok a saját céljaimhoz.

 

Kapcsolat - duguláselhárítás ügyelet 30 5 200 600